Aqvavarius | Utforskning
16232
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16232,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Hur stor skillnad kan det vara mellan olika vattenutrustningar med eller utan Gyllene Snittet? Låt oss titta närmare på en magnetförsedd produkt från Österrike som normalt fastinstalleras på vattenledningsrör. Nämnas kan att professor Rachmanin, en av WHO´s dricksvattenexperter, studerade den periodvis i 6 år. Slumpmässigt pilotförsök i 15 omgångar med en Flir värmekamera där provrör fått stå på samma bord i vardera 30 minuter utan direkt solljus. Tabell 1 är ordinärt kranvatten och tabell 2 är från vattenutrustning som anslöts via slang på kranens gängor. (Klickbar fil ”T-test Austria”).

Parallellt mättes annat vatten under samma förhållanden. Tabell 1 är vanligt kranvatten och tabell 2 är kranvatten via Aqva Varius. (Klickbar fil ”T-test Aqva Varius”). Preliminära resultat indikerar reducerade termiska rörelser och ökad struktur med båda utrustningarna jämfört med kontroll. Notera att temperaturen sjönk drygt dubbelt så mycket i vattnet via Aqva Varius jämfört med österrikisk utrustning som kostar 10 gånger så mycket. Att temperatursänkningarna skulle bero på slumpen (p-värdet) är tydligt lägre med Aqva Varius som enkelt kan användas till olika slags drycker.

Kanske du undrar om ordningen i kroppsegna vattnet är väsentlig. Ett samband mellan orsak och verkan kan se ut på följande sätt. Fransmannen Jean-Claude Perez rapporterade 2010 att DNA är fraktalt och finstäms av Gyllene Snittet. (Klickbar fil ”Fractal DNA”). Stämmer Perez tankar är det intressant att ordningen i vatten ser ut att påverkas av Gyllene Snittet. Samtidigt som uppfattningen är att livet utvecklats i vatten och utgör grunden för liv som vi känner det.

Datormodelleringar av Mark Gerstein och Michael Levitt antyder hur vattnet påverkar struktur och dynamik hos olika biologiska molekyler såsom proteiner, vilket kan ge ledtrådar till deras funktioner. En simulering visar hur vattenmolekyler kan penetrera DNA´s dubbelhelix och stabilisera den. (Klickbar fil ”Molecules of life”).

Simuleringen passar väl in i Professor Mu Shik Jhon´s resultat vilka tyder på att vattenmiljön runt cancerceller har reducerad struktur och omgivande vatten rör sig mer fritt. Mätningar nedan till vänster är genomförda med NMR (kärnmagnetisk resonans). Jhon genomförde även en studie med Japanska Medicinska Skolan. Diagrammet till höger visar utvecklingen av antalet cancerceller i vanligt vatten, vatten med kalciumklorid och strukturerat vatten med kalcium. De inledde med 100.000 celler, dag 4 var det 3.200.000 cancerceller i ordinärt vatten och i strukturerat vatten med kalcium fanns det 20.000 cancerceller.

Resultaten är presenterade i Jhon´s populärvetenskapliga bok ”The water puzzle and the hexagonal key” – en sammanfattning av 40 års forskning och drygt 270 rapporter. Det var han som kopplade ihop strukturerat vatten med bland annat stärkt immunförsvar, förbättrat näringsupptag och effektivt avlägsnande av toxiner. Professor Jhon var en pionjär aktiv i Korea samt USA och arbetade även som ordförande i ”Association of Academies of Sciences in Asia”. Han påtalade behovet av fler kliniska studier.

Både inom tekniska samt medicinska områdena kan fraktaler och ordning allt mer bli ledord. Professor Giuseppe Vitiello har rapporterat om en koppling mellan fraktaler, koherenta tillstånd och hjärnans dynamik. Vitiello öppnar onekligen upp för en tvärvetenskaplig diskussion. Hans resultat kan ge uppslag till vad som händer i vattnet när man använder Aqva Varius. (Klickbar fil ”Fractals”). Nuvarande hypotes är att karaffens form med flera inslag av Gyllene Snittet i 3-d genererar med- och motsols torsionsfält som skapar koherens. Några Aqva Varius karaffer var kvar i ett fordon en vinternatt vilket medförde följande mycket hårda och förgrenade mönster.